top of page

God Prepares Everything for Us

📍21 กรกฎาคม 2024 | พระเจ้าจัดเตรียม ทุกอย่างไว้ให้เราแล้ว | Special topic by อ.โอฬาริก ศรีวงศ์ ศิษยาภิบาล : โรงแรมลานนา พาเลซ จ.เชียงใหม่ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2

God Prepares Everything for Us
God Prepares Everything for Us

Location

18 ก.ค. 2567 08:30

ตำบลช้างเผือก, 54 ถ. ห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย

เกี่ยวกับอีเวนท์

📍21 กรกฎาคม 2024 | God Prepares Everything for Us | พระเจ้าจัดเตรียม ทุกอย่างไว้ให้เราแล้ว ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา 🎉 ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้ เพื่อให้เราได้เรียนรู้ เติบโต และพบกับความสุขที่แท้จริงในการเดินทางของชีวิต🕊️ | Special topic by อ.โอฬาริก ศรีวงศ์ ศิษยาภิบาล : โรงแรมฟูราม่า ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  (ห้องลีลาวดี ชั้น 5) Furama Hotel

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page