top of page

4:4 Foodie Club

Price

FREE !

Duration

4 MONTH

About the CLUB

📍 Foodie Club
- คลับที่จะพาทุกคนไปชิมอาหารทุกที่ทั่วประเทศไทย
- พบปะพูดคุย และเปลี่ยนประสปการณ์กันสำหรับสมาชิก ซึ่งมีหลกหลายอาชีพ
- สนับสนุน วงการ ร้านอาหารเมืองไทย
- ให้เกร็ดความรู้ ธุรกิจร้านอาหาร และอุตสาหกรรมบริการ

Your Instructor

Ms.Patitta Singhamart

Ms.Patitta  Singhamart

📍คุณปทิตตา สิงหามาตย์

bottom of page