top of page

Upcoming Events

เข้าร่วมการนมัสการกับเราผ่านการถ่ายทอดสด หรือรับชมย้อนหลังวันอาทิตย์ ที่คริสตจักร
หรือรับชมออนไลน์ เวลา 8:30 - 12:00 น. 

  • A Good Friend Makes A Good Life!
    A Good Friend Makes A Good Life!
    Lanna Palace 2004 Hotel
    📍16 มิถุนายน 2024 | ❤️A Good Friend Makes A Good Life! | เพื่อนที่ดีทำให้ชีวิตดี! ทำอย่างไรจึงจะกลายเป็นเพื่อนกันตลอดไป | Special topic by อ.โอฬาริก ศรีวงศ์ Ps.Rick Wong : ศิษยาภิบาล : โรงแรมลานนา พาเลซ จ.เชียงใหม่ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2
bottom of page